Izbraukumu aktivitātes

Dažas no piedāvātajām aktivitātēm
  • Milzu slēpes (Redzams bildē) *komandu stafete
  • Uguns iekuršana ar kramu *komandu un individuālā aktivitāte
  • Nozodz karogu *komandu stafete
  • Telts celšana *komandu stafete
  • Pirmās palīdzības sniegšana *komandu un individuālā aktivitāte
Jaunieši pilda izbraukuma aktivitāti milzu slēpes
Dažas no piedāvātajām aktivitātēm
  • Virves vilkšana
  • Uguns iekuršana ar kramu
  • Milzu slēpes
  • Telts celšana
Pārgājiena uzdevums